นโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคล เอพลัส ฟาร์มาซี

นโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคล เอพลัส ฟาร์มาซี

เอพลัส ฟาร์มาซี มีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจและเชื่อมั่นในการบริการของเรา จึงขอแจ้งรายละเอียดดังนี้

1.) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

เรารวบรวมข้อมูลทั้งที่เป็นส่วนตัวและไม่เป็นส่วนตัว เพื่อใช้จัดทำเนื้อหาที่ท่านเห็นและเพื่อติดต่อกับท่านเท่านั้น เราจะไม่รวบรวมหรือเฝ้าดูข้อมูลส่วนตัวใดๆ ของท่าน โดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน ยกเว้นสิ่งที่ท่านได้แจ้งให้เราเกี่ยวกับตัวท่าน และวิธีการที่ท่านใช้เว็บไซต์ของเรา

วัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูล

1.1 การเก็บชื่อ-นามสกุล อีเมลของลูกค้าก็เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารระหว่างเรากับลูกค้า และเพื่อยืนยันที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าของท่านเอง
1.2 ข้อมูลการสั่งซื้อของท่านอาจจะถูกนำมาประมวลผลเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ท่านเท่านั้น
1.3 หมายเลขโทรศัพท์ใช้เพื่อติดต่อกับท่านเท่านั้น หากท่านต้องการความเป็นส่วนตัว ท่านสามารถปฏิเสธการให้เบอร์โทรศัพท์กับเราได้


 

2.) การเปิดเผยข้อมูลให้บุคคลที่สาม

เมื่อท่านลงทะเบียนกับเว็บไซต์ของเรา เราจะทำการรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของท่าน เช่น ที่อยู่ อีเมล รหัสผ่านและเบอร์โทรศัพท์ของท่าน สินค้าที่ท่านซื้อ หรือหมวดผลิตภัณฑ์ที่ท่านสนใจและอาจเป็นประโยชน์แก่ตัวท่าน การลงทะเบียนจะทำให้ท่านใช้เว็บไซต์ และสั่งซื้อสินค้าได้ตรงตามความต้องการของท่านเท่านั้น จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านแต่อย่างใด

 

ทางเลือกของท่าน

เราได้อธิบายให้ท่านทราบแล้วว่าทำไมเราจึงต้องขอข้อมูลของท่าน ท่านสามารถปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านกับเราได้ตลอดเวลา แต่การปฏิเสธนี้อาจทำให้การใช้งานเว็บไซต์บางส่วนไม่สมบูรณ์ได้

ท่านสามารถเปลี่ยนหรือปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของท่าน รวมถึงรายละเอียดในการติดต่อ และอาจยกเลิกการติดต่อกับเราเมื่อใดก็ได้


 


3.) อีเมล

การติดต่อสื่อสารทางอีเมลที่ท่านส่งมายังเราผ่านการเชื่อมโยงบนเว็บไซต์ของเรา อาจมีการใช้ร่วมกับข้อมูลอื่นๆได้ การใช้ข้อมูลส่วนตัวในอีเมลของท่านจะเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการตอบอีเมลเท่านั้น


 


4.) การชักชวน

ท่านอาจชวนเพื่อนเข้าร่วมเว็บไซต์ของเรา หรือหากท่านส่งเนื้อหาใดๆ ในเว็บไซต์ผ่านการทำงานของเมนู “ ส่งให้เพื่อน” (Send to Friend) ทางระบบของเราจะส่งเป็นอีเมลในนามของท่าน เราจะไม่นำอีเมลของเพื่อนของท่านไปใช้ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

 


 

 

5.) การแจ้งทางอีเมล

หากท่านลงทะเบียนและบอกรับเป็นสมาชิกกับเรา ท่านมีสิทธิที่จะได้รับจดหมายข่าวและการเตือนทางอีเมลเป็นประจำ ท่านอาจยกเลิกจดหมายข่าวด้วยการกดปุ่ม “ ยกเลิกการสมัคร” หรือยกเลิกการแจ้งเตือนของท่านในข้อมูลลงทะเบียนของท่าน


 


6.) การรักษาความปลอดภัยของเรา

เรามุ่งมั่นที่จะรักษาข้อมูลของท่าน ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายของท่านจะได้รับการจัดเก็บไว้ในระบบจัดการข้อมูลที่ปลอดภัย อย่างไรก็ตาม เราไม่อาจค้ำประกันความปลอดภัยของการสื่อสารผ่านทางอินเตอร์เน็ตว่าข้อมูลของท่านจะได้รับความคุ้มครองตลอดเวลา เอพลัส ฟาร์มาซี ไม่รับผิดชอบต่อการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต