About Us

 

เกี่ยวกับเรา

ร้านเอพลัสฟาร์มาซี (A PLUS Pharmacy) เปิดดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 โดยทีมแพทย์และเภสัชกรที่เล็งเห็นความสำคัญของร้านยาที่มีต่อสุขภาพที่ดีเบื้องต้นของคนไทย ร้านยาจัดเป็นด่านแรกของการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน ลดการแออัดของผู้ป่วยในโรงพยาบาล เป็นสถานที่ส่งเสริมการใช้ยาอย่างถูกต้อง ให้ความรู้เรื่องโรค ยา รวมทั้งผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมการป้องกันโรคในชุมชน

 


 

รูปแบบร้านยา

เป็นร้านขายยาทันสมัย เน้นความสะอาด สว่าง มีการจัดเรียงผลิตภัณฑ์เป็นหมวดหมู่ มีผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท มีโซนขายยาอันตรายโดยเภสัชกร โซนให้ลูกค้าบริการตนเอง มีบริการเสริมด้านต่างๆ

 

การดูแลลูกค้า

เราจะให้ความดูแลใส่ใจลูกค้าเป็นอย่างดีและต่อเนื่อง เราคาดหวังว่าลูกค้าจะต้องประทับใจในบริการที่เรามอบให้ และนึกถึงเราทุกครั้งเมื่อมีปัญหาด้านสุขภาพหรือต้องการคําแนะนําจากเรา

เรามีบริการเสริมในด้านต่างๆ อาทิเช่น ให้คําปรึกษาเรื่องโรคและยา การใช้ยาที่ถูกต้อง จ่ายยาตามใบสั่งแพทย์ รับจัดยาและจัดส่งถึงบ้าน (Home delivery) ติดตามการใช้ยาในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง) คัดกรองผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การเลิกบุหรี่ บริการวัดความดันโลหิต ส่วนสูง และน้ำหนัก ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเรื่องโรคเรื้อรังต่างๆ รวมทั้งการป้องกันโรค ช่องทางการให้คำปรึกษามีทั้งทางโทรศัพท์, live chat ทางไลน์หรือเว็บไซต์, ส่งคำถามเข้ากล่องข้อความ

 


 

พันธกิจ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยบริการที่มีคุณภาพ สินค้าที่คัดสรรแล้วและมีคุณภาพสูง ราคาย่อมเยา ให้การดูแลลูกค้าเสมือนบุคคลในครอบครัว เป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพและการใช้ยาเพื่อลดปัญหาการใช้ยาที่ไม่ถูกต้อง เพื่อให้ลูกค้ามีสุขภาพที่แข็งแรง ห่างไกลโรค

APLUS GALLERY

about33

สโลแกน

Good Health… Your Choice…
สุขภาพดี… คุณเลือกได้…

เพราะการมีสุขภาพดีนั้นไม่ได้ขึ้นกับปัจจัยทางพันธุกรรมที่ติดตัวคุณมาเพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและการใช้ชีวิตของคุณด้วย คุณสามารถเลือกที่จะมีสุขภาพที่ดีได้หากคุณใส่ใจและดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อง เหมาะสมตั้งแต่วัยเยาว์จนกระทั่งคุณเข้าสู่วัยสูงอายุ

about22

การบริหารงาน

ร้านเอพลัสฟาร์มาซีบริหารงานโดย ดร.ภญ.เอื้อมพร ศรีกฤษณพล ผู้เชี่ยวชาญด้านยาและคร่ำหวอดในวงการยามานานกว่า 20 ปี