วิธีการชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้
ชื่อบัญชี นางสาว เอื้อมพร ศรีกฤษณพล

  ธนาคาร ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี
  กสิกรไทย สาขาสวนจตุจักร ออมทรัพย์ 061-2-41844-6
  กรุงศรีอยุธยา สาขาลุมพินี ออมทรัพย์ 256-1-39523-4
  กรุงเทพ สาขาลาดพร้าว ออมทรัพย์ 129-5-39333-2
  ไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลพลาซ่าปิ่นเกล้า ออมทรัพย์ 264-258525-6
  ทหารไทย สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ออมทรัพย์ 209-2-06941-4

หมายเหตุ      การโอนต่างสาขาจะมีค่าธรรมเนียมซึ่งลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองโปรดเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้จนกว่าจะได้รับสินค้าภายใน 1-3 วัน