วิธีแจ้งการชำระเงิน

วิธีแจ้งการชำระเงิน

วิธีแจ้งการชำระเงิน

หลังจากที่ท่านโอนเงินแล้วให้แจ้งการชำระเงินโดยการส่งหลักฐานการชำระเงินด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้

  1. ส่งมาที่ LINE ID: aeumporn1
  2. ส่งมาทางอีเมล info@aplus-pharmacy.com
  3. แบบฟอร์มบนเว็บ

Contact Us

Please contact us for specific reasons.
Name:*

E-mail:*
Comments:
Type the characters you see here: